Відповідно статті 37 Закону України «Про охорону земель», використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється, тому управління з контролю за використанням та охороною земель постійно проводить контроль щодо охорони родючості ґрунтів.

З початку 2019 року державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області здійснено 1137 перевірок дотримання вимог земельного законодавства, у ході яких виявлено 987 порушення. По виявлених в результаті перевірок порушеннях, а саме щодо самовільного зайняття земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням, зняттям та перенесенням ґрунтового покриву без спеціального дозволу розраховано шкоду у розмірі 3 852 954,25 грн, з них добровільно було сплачено до Державного бюджету України 2 594 541,72 грн.