Відповідно статті 37 Закону України «Про охорону земель», використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється, тому управління з контролю за використанням та охороною земель постійно проводить контроль щодо охорони родючості ґрунтів.

З початку 2019 року державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області здійснено 1389 перевірок дотримання вимог земельного законодавства, у ході яких виявлено 1131порушення. По виявлених в результаті перевірок порушеннях, а саме щодо самовільного зайняття земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням, зняттям та перенесенням ґрунтового покриву без спеціального дозволу розраховано шкоду у суму 5 688 545,79 грн; з них добровільно було сплачено до Державного бюджету України 3 590 491,05 грн.