ЕКСПРТИЗАНа виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 04.11.2013 № 41337/1/1-13 до доручення Президента України від 18 жовтня 2013 року № 1-1/2727 щодо проведення в установленому порядку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установах і організаціях інвентаризації містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані та передачу звітів про інвентаризацію Державному агентству земельних ресурсів України для забезпечення здійснення заходів із перенесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру. Головним управлінням підготовлено лист за підписом заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації та направлено органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, державним та комунальним підприємствам, установам та організаціям лист від 11.12.2013 №01-1-23/7641 щодо необхідності здійснення до 20 грудня 2014 року інвентаризації топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані за відповідно розробленими формами(додається). Вищезазначений лист направлено органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, державним та комунальним підприємствам, установам і організаціям згідно списку. На даний час органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями здійснюється інвентаризація.