Держслужба

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • – головного спеціаліста юридичного відділу( на період декретної відпустки) .
 • Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: вища освіта за освітнім ступенем  молодшого бакалавра (бакалавра) за спеціальностями в галузях знань :
 • для головного спеціаліста юридичного відділу – освіта: “Правознавство” . Професійні якості: впевнений користувач ПК (Excel, MS Office, Outlook Express, Internet). Вільне володіння державною мовою. Знання законодавства:  Конституція України; Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про фермерське господарство», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», основи адміністративного, господарського та цивільного судочинства, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у регулюванні державного управління земельними ресурсами, забезпеченні проведення земельної реформи, раціонального використання та охорони земель
 • Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку з відповідними додатками;дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;копію документа, який посвідчує особу;копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);згоду на обробку персональних даних (відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»).Відповідальність за достовірність документів несе претендент.
 • З переліком тестових питань можна ознайомитись тут.
 • Документи приймаються протягом  з 28 жовтня по 15 листопада 2016 року включно за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька,63,( каб. 301) телефон для довідок та додаткової інформації стосовно зазначених посад, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці (0432) 51-39-76.

 

______________________________________________________________

 

Заява , декларація , повідомлення про початок перевірки  Плахотнюк О. М.

_______________________________________________________________

  •  Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
  • –  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності;
  • – головного спеціаліста юридичного відділу.
  • Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: вища освіта за освітнім ступенем  молодшого бакалавра (бакалавра) за спеціальностями в галузях знань :
  • для головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності – освіта :«Бухгалтерський облік та аудит», «Економіка та підприємництво»;  впевнений користувач ПК (Excel, MS Office, Outlook Express, Internet), “1С: Бухгалтерія”. Вільне володіння державною мовою. Знання законодавства : Конституція України; Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО)
  • для головного спеціаліста юридичного відділу – освіта: “Правознавство” . Професійні якості: впевнений користувач ПК (Excel, MS Office, Outlook Express, Internet). Вільне володіння державною мовою. Знання законодавства:  Конституція України; Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про фермерське господарство», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», основи адміністративного, господарського та цивільного судочинства, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у регулюванні державного управління земельними ресурсами, забезпеченні проведення земельної реформи, раціонального використання та охорони земель
  • Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають такі документи:заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;копію документа, який посвідчує особу;копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);згоду на обробку персональних даних (відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»).Відповідальність за достовірність документів несе претендент.
  • З переліком тестових питань можна ознайомитись тут.

Документи приймаються протягом  з 05 серпня по 26 серпня 2016 року включно за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька,63,( каб. 301) телефон для довідок та додаткової Декларація,заява,повідомлення про початок перевірки Плахотнюк повідомлення про початок перевірки насайтПлахотнюк заява Плахотнюкінформації стосовно зазначених посад, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці (0432) 51-39-76.

ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.