Своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів має вагоме соціальне та економічне значення, тому згідно з Законом України «Про оцінку земель», ці роботи проводяться щонайменше раз на 5-7 років.

Станом на 01.02.2022 року зареєстровано та видано витяги з Державного земельного кадастру про межі 719 населених пунктів. Роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів виконуються після розробки землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів, реєстрації межі населених пунктів та внесення її до Державного земельного кадастру. По 455 населених пунктах оновлено нормативну грошову оцінку земель та  внесені електронні документи з відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до Державного земельного кадастру.

На території Вінницької області налічується 1504 населених пункти, з яких оновлення нормативної грошової оцінки земель у 2022 році потребують більш як 900 населених пунктів.

Вказані роботи відносяться до заходів першочергового значення, що впливають на дохідну частину місцевих бюджетів, так як її результати використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Проведення нормативної грошової оцінки має значний соціально-економічний аспект, оскільки за рахунок зростання надходжень від плати за землю органи місцевого самоврядування отримують додаткову можливість підвищувати соціально-економічний стан населених пунктів, сприяти виконанню регіональних програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області, з метою забезпечення вимог чинного законодавства, збільшення надходжень коштів від плати за землю до місцевих бюджетів, рекомендує територіальним громадам, при формуванні місцевого бюджету, передбачити кошти на проведення повторної нормативної грошової оцінки земель окремих населених пунктів та укласти договори з юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”. Для цих цілей, згідно зі статтею 209 Земельного кодексу України, також можуть використовуватись кошти, які надійшли від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до місцевих бюджетів.