На виконання окремого доручення Держгеокадастру від 21.01.2020 №36/3-20-0.21, доручення Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області від 29.01.2020 №182/3-20-0.2 та листа Держгеокадастру від 18.03.2020 №22-28-0.15-2717/2-20 щодо зменшення кількості рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі до 4 % не порушуючи вимог чинного законодавства починаючи з квітня поточного року управлінням Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області здійснюється щоденний моніторинг та систематизація наданих відмов Державними кадастровим реєстраторами  (внутрішня та екстериторіальна реєстрація). 

Так, за згаданий вище період, надання відмов по землевпорядних організаціях на території Вінницької області, відбувалося з наступних причин (таблиця з причинами знаходиться за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1ys-UU0lJ8eA13Yrnj1nbAttqNkaSDJA0/view?usp=sharing  –  файл ПричиниВідмов_ДорученняДГК36.zip):

  1. ст. 791 Земельного кодексу України (формування земельної ділянки) – 126 шт.;
  2. ст. 1861 Земельного кодексу України (погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок – відсутній висновок органу виконавчої (державної) влади що реалізує державну політику у сфері земельних відносин або (та) містобудування та архітектури) – 529 шт.;
  3. ст. 198 Земельного кодексу України (відсутнє погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами) та Інструкція, яка затверджена наказом Держкомзему від 18.05.2010 №376, Розділ ІІІ – 94 шт.;
  4. п. 6 ст. 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр” (знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини) – 857 шт.;
  5. Додатки 1-52 до вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа Порядок затверджений постановою КМУ від 17.10.2012 №1051 та Наказ Держкомзему від 02.11.2009 №573 (Помилка геометрії, зауваження щодо валідності електронного документу, невідповідність змісту обмінного файлу даним документації із землеустрою ) – 1176 шт.;
  6. додаток 4 Порядку затвердженого Постановою КМ від 17.10.2012 № 1051 (невірно зазначено код угідь) – 131 шт.;
  7. ст.ст. 50, 55, 56, 57 Закон України “Про землеустрій” (відсутні матеріали геодезичних вишукувань, креслення перенесення та складові технічної документації, тощо) – 233 шт.
  8. ст. 122 Земельний кодекс України, (повноваження с/р- рішення про надання за межами нас. пункту) – 103 шт.:
  9. Додаток 6 Порядок затверджений постановою КМУ від 17.10.2012 №1051 (Перелік обмежень у використанні земельної ділянки) – 174 шт.;
  10. ст. 116 Земельний кодекс України, (використання громадянами права на безоплатну приватизацію земельної ділянки один раз по кожному виду використання) – 38 шт.

З метою зменшення відмов в державній реєстрації земельних ділянок  прошу врахувати в роботі надіслані систематизовані матеріали під час виконання робіт із землеустрою

У разі невиконання  розробниками документації із землеустрою належної якості виконання робіт із складання документацій із землеустрою, а також не дотримання державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою Головним управлінням Держгеоказдастру у Вінницькій області будуть готуватися  подання на розгляд Кваліфікаційної комісії про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника – особи, яка допускала порушення.

Також прошу надавати управлінню Державного земельного кадастру матеріали щодо  невмотивованих (на думку розробника) рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок Державними кадастровими реєстраторами.

Додатково інформую, Держгеокадастром з 06.02.2020 запроваджено  сервіс для сертифікованих інженерів-землевпорядників щодо технічної можливості здійснення перевірки обмінного файлу на його правильність та валідність. Зазначений сервіс не здійснює перевірку обмінного файлу щодо перетину земельних ділянок та відповідність заповнення дискрипторів документації із землеустрою.

Крім того, з 13.01.2020 сертифікованим інженерам-землевпорядникам було надано доступ до даних про координати поворотних точок меж земельних ділянок, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі.