Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій  області відповідно до покладених на нього завдань, визначених Положенням про Головне управління, затвердженого наказом Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 р. № 308 (зі змінами), здійснює державний геодезичний нагляд щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до підстав, визначених ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Результати проведених заходів державного нагляду (контролю) оформляються уніфікованим актом складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності  (затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 12.11.2018 р. №543).

Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:

  • вимог ЗУ “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23.12.1998 р. № 353-XIV, нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;
  • вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
  • встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;
  • режиму охорони геодезичних пунктів.

З метою недопущення порушень у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій  області нагадує про необхідність:

1)  наявності у суб’єкта господарювання, який виконує топографо-геодезичні та картографічні роботи, за основним  місцем роботи сертифікованого інженера-геодезиста – особи відповідальної за якість результатів топографо-геодезичних картографічних робіт, яка не рідше одного разу на чотири роки проходить підвищення кваліфікації за відповідною програмою – відповідно до вимог ст. 5, 51 ЗУ “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23.12.1998 р. № 353-XIV;

2)    передачі до Державного картографо-геодезичного фонду України копій створених геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів, які підлягають передачі відповідно до “Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України”, затвердженого постановою КМУ від 22.07.1999 р. № 1344. Підтвердженням передачі є підписаний у двосторонньому порядку акт приймання-передачі матеріалів. Суб’єкти підприємницької діяльності передають матеріали на зберігання до Держкартгеофонду один раз на півріччя;

3) систематичного обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі – відповідно до п.10 “Порядку охорони геодезичних пунктів”  затвердженого постановою КМУ від 08.11.2017 р. № 836. За результатами обстеження пунктів Державної геодезичної мережі складаються картки обстеження геодезичних пунктів у трьох примірниках, перший передається до Державного картографо-геодезичного  фонду України, другий – до адміністратора банку геодезичних даних для внесення змін до бази даних геодезичних пунктів, третій залишається у виконавця робіт;

034) при здійсненні робіт із землеустрою дотримуватись  вимог “Порядку  використання  Державної геодезичної референцної системи  координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою”, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 02.12.2016 р. № 509.

5) дотримання вимог  щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної й картографічної діяльності – відповідно до  “Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями”, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі  від 13.10.2016 р. № 1747.