Відділ державного геодезичного нагляду є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказами Держгеокадастру і Головного управління, іншими нормативними актами та Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 12.11.2019 року № 285.

До основних завдань відділу належить: здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, проведення перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, здійснення державного нагляду щодо передачі суб’єктами господарювання у встановленому законодавством порядку одного примірника копій створених матеріалів робіт до Державного картографо-геодезичного фонду України, здійснення державного нагляду за наданням суб’єктами господарювання до Держгеокадастру відомостей про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані, погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів, а також в межах наданих повноважень, виконує заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності з питань державного геодезичного нагляду.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує дотримання юридичними та фізичними особами: вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Перелік вищих навчальних закладів, які уклали договір з Держгеокадастром про співробітництво щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів

https://land.gov.ua/info/perelik-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-iaki-uklaly-dohovir-z-derzhheokadastrom-pro-spivrobitnytstvo-shchodo-pidvyshchennia-kvalifikatsii-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv-taabo-sertyfikov/