Інспекційний портал (пілотний модуль планування  заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Звіт про виконання Держгеокадастром річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 2020 рік

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III

Закон України від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV “Про оренду землі”

Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”

Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV “Про охорону земель”

Закон України від 19 червня 2003 року № 963-IV “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

Закон України від 05 квітня 2007 року  № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.№ 387 ” Про порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду ( контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщенння цих відомостей

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”

Наказ Держгеокадастру від 25.11.2020 року №507 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік”

Наказ Держгеокадастру від 26.11.2019 № 306 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.11.2018  № 538 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, та інших форм розпорядчих документів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2018 р. за № 1321/32773

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Закон України від 05 квітня 2007 року  № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Закон України від 31 травня 2005 року № 2604-IV “Про географічні назви”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344 “Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 661 “Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 “Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів”

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09 квітня 1998 року № 56 “Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 та 1 : 500”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за № 393/2833

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 395/25172

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 липня 2014 року № 282 “Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 957/25734

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 листопада 2014 року № 435 “Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1467/26244

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 765 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.11.2018  № 543 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 р. за № 1368/32820